دفترچه راهنمای اولین کنفرانس پایان‌نامه دانشکده مهندسی برق واحد شهرری - بهمن‌ماه ۱۳۹۶