آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه شرایط تسویه حساب مقاطع تحصیلات تکمیلی و مقالات مستخرجآئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
بخشنامه لزوم ارائه پیشرفت کار از رساله دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلیآئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
منشور اخلاق پژوهش (ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی)آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
روال گردش کار پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برقآئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
روال گردش کار تصویب پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برقآئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
آیین‌نامه نحوه ارزیابی مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و فرآیند دفاع از پایان‌نامهآئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر (رعایت بازه زمانی ۶ ماه پس از تصویب پروپوزال)آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
آیین‌نامه نحوه نگارش و تدوین پایان‌نامه‌‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتریآئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
فرم ارزشیابی مقالات - پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشدفرم‌های موردنیاز
فرم‌های مربوط به دفاع - پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشدفرم‌های موردنیاز
آیین نگارش پایان‌نامه - پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشدفرم‌های موردنیاز
فرم گزارش پیشرفت کار - پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشدفرم‌های موردنیاز
فرم تعهد - پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشدفرم‌های موردنیاز
فرم الف - پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشدفرم‌های موردنیاز
فرم نمونه پروپوزال - پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشدفرم‌های موردنیاز
فرم پیشنهاد موضوع - پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشدفرم‌های موردنیاز
دفترچه راهنمای اولین کنفرانس پایان‌نامه دانشکده مهندسی برق واحد شهرری - بهمن‌ماه ۱۳۹۶دفترچه کنفرانس