ثبت اطلاعات پایان‌نامه

 • 0
 • فیلدهای زیر مربوط به اطلاعات پایان‌نامه را به دقت تکمیل نمایید (مسئولیت عواقب ناشی از نادرست بودن اطلاعات وارد شده به عهده دانشجو می‌باشد). در صورت اشتباه در اطلاعات وارد شده، مجددا نسبت به تکمیل فرم جدید اقدام نمایید. درصورت تکمیل بیش از یک فرم، تنها آخرین فرم تکمیل شده لحاظ خواهد شد):
  1
 • نام*
  2
 • نام‌خانوادگی*
  3
 • شماره دانشجویی*
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • فیلدهای زیر را با استفاده از اطلاعات موجود در وبسایت کنفرانس پایان‌نامه (http://conf.iausr.ac.ir) تکمیل نمایید (مراجعه به وبسایت کنفرانس، منوی «برنامه‌های کنفرانس» و کلیک بر روی صفحه «زمان‌بندی جلسات دفاع»)
  6
 • استاد راهنما*بدون ذکر عناوین: دکتر، آقا، خانم، مهندس و ...
  7
 • استاد مشاور (در صورت وجود)*بدون ذکر عناوین: دکتر، آقا، خانم، مهندس و ...
  8
 • داور داخلی*بدون ذکر عناوین: دکتر، آقا، خانم، مهندس و ...
  9
 • داور خارجی (در صورت وجود)*بدون ذکر عناوین: دکتر، آقا، خانم، مهندس و ...
  10
 • تاریخ اخذ کد پایان‌نامه*قابل دریافت از کارشناس اداره پژوهش
  11
 • کد شناسایی پایان‌نامه*قابل دریافت از کارشناس اداره پژوهش
  12
 • چکیده پایان‌نامه*این چکیده دقیقا همان چکیده نوشته شده در پایان‌نامه می‌باشد
  13